Quality Control(QC), Quality Assurance(QA), Quality Management(QM) Genel Bakış

Miktad Öztürk
5 min readOct 14, 2022

Quality Control(QC), Quality Assurance (QA) ve kapsayıcı Quality Management(QM) yada Quality Management System(QMS), üretim tutarlılığının temel unsurlarıdır. Bunlar aynı zamanda üreticinin mevzuata uygunluğunu sürdürmek ve sürekli iyileştirmeler yapabilmek için temel mekanizmalardır. Ancak benzer terminolojilerle dolu bir dünyada, tanımları yanlış yorumlamak ve bu tanımların amaçlarını yanlış anlamak kolaydır. Bu yüzden bu yazımda sizlere bu üç farklı kavramı kısaca anlatmaya çalışacağım.

1. Quality Control (Kalite Kontrol — QC) Nedir?

ISO 9000:2015 Standardı, Madde 3.3.7'ye göre , QC şu şekilde tanımlanıyor:

“Kalite yönetiminin (3.3.4) kalite gerekliliklerini (Madde 3.6.5) yerine getirmeye odaklanan kısmı”

Başka bir deyişle QC, ürünün gerekli kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için kullanılan sistematik süreçler kümesini ifade eder.

QMS için QA ve QC gereklidir. Basitçe söylemek gerekirse, yalnızca birine veya diğerine odaklanarak bir ürünün kalitesini test edemezsiniz.

2. Quality Assurance (Kalite Güvence — QA) Nedir?

ISO 9000:2015 Standardı, Madde 3.3.6'ya göre , QA şu şekilde tanımlanıyor:

“Kalite yönetiminin (3.3.4) kalite gerekliliklerinin (Madde 3.6.5) yerine getirileceğine dair güven sağlamaya odaklanan kısmı”

Başka bir deyişle QA, ürün üretim sürecinde ürünün güvenliğini ve kalitesini sağlayan bir dizi planlı faaliyetle ilgilidir.

3. Quality Management (Kalite Yönetimi— QM) Nedir?

ISO 9000:2015 Standardı, Madde 3.3.4'e göre , QM şu şekilde tanımlanıyor:

“Kalite yönetimi, kalite politikalarının (3.5.9) ve kalite hedeflerinin (3.7.2) oluşturulmasını ve kalite planlaması (3.3.5), kalite güvencesi ( 3.3.6), kalite kontrol (3.3.7) ve kalite iyileştirmesine (3.3.8) odaklanan kısmı”

Başka bir deyişle QM, istenen bir mükemmellik düzeyini sürdürmek için gereken tüm faaliyetleri ve görevleri denetleme eylemidir.