Cypress : Run All Specs Version 11.2.0 Geri Geldi!

Miktad Öztürk
2 min readNov 23, 2022
source:cypress.io

Cypress versiyon 10 ile birlikte bazı sorunlardan dolayı çokca kullanılan Run All Spec butonu kaldırılmıştı. Bu durum herkesi mutsuz ettiği gibi beni de mutsuz etmişti. Alışkanlıklar kolay kolay değiştirilmiyor. 😃 Ancak bununda bir yöntemi vardı ama Run All Spec butonu kadar kolay değildi. Göz atmak isteyenler daha önceki yazıma bakabilir.

Ancak Cypress’in sevdiğim bir yanı kendi topluluğunu ve geri bildirimleri çok önemsemesi. Bu yüzden versiyon 11.2.0 güncellemesi ile birlikte bugün Run All Spec butonu geri geldi 😃

Burası çok önemli: Bu sürümle birlikte özellik experimental(deney amaçlı olabilir, deneysel vb. türkçe karşılığı) ve yalnızca e2e testi için kullanılabilir.

Peki Run All Spec’i aktif edebilmek için ne yapmalıyız?

cypress.config.js dosyamızı açalım ve e2e’in içine şunu eklememiz yeterli:

experimentalRunAllSpecs: true
Cypress v11.2.0

Şimdi npx cypress open diyelim ve hala v11.2.0 güncellemesi yapılmadıysa onu yapalım, akabinde fareyi klasöre getirdiğimizde aşağıdaki gibi Run All Specs seçeneklerini görebiliriz. Mesela fareyi ben cypress\e2e klasörünün üzerine getirirsem (mavi kutucuk) hemen klasörün içindeki bütün specleri çalıştıracak butonu görürsünüz. Ancak genel test klasörünüzün içinde başka klasörler varsa bunları çalıştırmak isterseniz kırmızı kutucukta görüldüğü üzere sadece cypress-egitim klasörünün üzerine gelince o klasörün içinde ne kadar dosya varsa onları çalıştırabileceğiniz anlamına geliyor. Aslında bu bir açıdan iyi. Çünkü versiyon 10'dan önce tek bir buton ile herşey çalışıyorken, bu güncelleme ile ister bütün e2e klasörünü çalıştırın isterseniz e2e klasörü içersindeki klasörleri çalıştırın.

Son güncellemedeki en önemli gelişme olan Run All Spec butonunu elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. İyi testler 😃